Nowe zasady na treningach związane z pandemią COViD-19!


Przedstawiamy nowe zasady obowiązujące na treningach piłkarskich Fundacji Młodych Talentów Morgan, które wdrażamy zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z pandemią COViD-19.

Nowe zasady obowiązujące na treningach piłkarskich FMT MORGAN:

1. Grupa treningowa składa się z 6 zawodników i trenera.

2. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzają zawodnika/zawodniczkę (poniżej 13 roku życia) na wyznaczone miejsce zbiórki 5 minut przed treningiem. Po czym opuszczają  teren obiektu. Całkowity zakaz przebywania na trybunach i na obiekcie w pobliżu miejsca treningu.

3. Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko na zajęcia deklaruje, że u dziecka nie występuje żaden z objawów chorobowych typu: kaszel, katar, gorączka, bóle głowy oraz, że nie miało żadnego kontaktu z osobą zarażoną wirusem COViD-19. W przypadku pojawienia się objawów niezwłocznie zgłasza ten fakt trenerowi.

4. Zajęcia trwają 60 minut po czym następuje 15-minutowa przerwa na dezynfekcję sprzętu treningowego przed następnym treningiem. Grupy pomiędzy zajęciami nie mogą mieć ze sobą kontaktu.

5. Zawodnicy na trening przychodzą przebrani w strój treningowy. Szatnie wraz z węzłem sanitarnym będą niedostępne podczas trwania treningu.

6. Zawodnicy zarówno przed jak i po treningu obowiązkowo dezynfekują ręce płynem.

7. Zawodnicy przynoszą swoje butelki lub bidony z wodą (najlepiej podpisane).

8. Zawodnicy obowiązkowo na trening przychodzą w maseczkach i ściągają je dopiero na polecenie trenera. Po zajęciach zakładają maseczki.

9. Zawodnicy nie witają się ze sobą, nie przybijają piątek, zachowują bezpieczny dystans miedzy sobą.

10. Po treningu zawodnicy przekazywani są opiekunom po czym niezwłocznie opuszczają teren obiektu, zabrania się tworzenia zgromadzeń.

11. Zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich jest najważniejsze!

12. Pomimo rygorów bezpieczeństwa i zakazów staramy się dobrze bawić na treningu!


Prześlij komentarz

0 Komentarze